Gele hesjes ingezet voor de paddentrek

Binnenkort zijn ‘s avonds en ‘s morgens langs de wegen in Zuid-Kennemerland mensen in gele of oranje hesjes te zien. De paddentrek is namelijk weer begonnen. Door het zachte weer trekken padden, salamanders en kikkers van hun overwinteringsplek in duin of bos naar hun voortplantingsgebied. Dit is een plas of sloot in de polder.

Padden rapen als er geen gaas is

Op veel plaatsen zijn tunnels aangelegd om de dieren veilig de weg te laten passeren. Maar daar waar geen tunnels zijn, staat gaas en zijn emmers ingegraven om de padden op te vangen. Vrijwilligers legen de emmers ’s morgens aan de andere kant van de weg bij een plas of sloot. Waar geen gaas geplaatst kan worden, speuren vrijwilligers het wegdek af en rapen ze de padden van de weg om ze veilig over te zetten. Al dit werk scheelt duizenden platgereden amfibieën. In 2018 werden zo 21.037 amfibieën handmatig overgezet door 270 vrijwilligers. Desondanks waren er toch 930 ‘verkeersslachtoffers’ te betreuren.

Wegafzetting soms nodig

Op sommige plekken wordt de weg tijdens de paddentrek afgezet door een slagboom dit is alleen in de avond en nacht. De trek kan elk moment beginnen, de temperatuur en luchtvochtigheid spelen hierbij een cruciale rol. Veel dieren gaan op pad bij een avond- en nachttemperatuur van boven de 6 graden en een beetje regen.

Het overzetten is niet het enige dat de paddenbeschermers doen. Ook het controleren van straatkolken op padden kan een taak zijn. Veel padden komen in de straatkolk terecht bij wegen met stoepranden, als een pad uit een tuin naar een tuin met een vijver loopt. 

Wie helpt?

Wilt u zich ook voor ongeveer zes weken inzetten voor de padden en helpen bij hun trek? Neem dan contact op met de plaatselijke paddenwerkgroep, er is plaats voor vrijwilligers die ’s avonds of in de ochtend helpen bij het overzetten van de padden. Ook mensen die willen helpen met het ingraven van het gaas en emmers of de paddenschermen willen onderhouden en repareren zijn van harte welkom.

Meer weten over het fenomeen van de paddentrek? Kijk dan op www.padden.nu. Hier staan ook de contactgegevens van de Paddenwerkgroepen in Noord-Holland.

Foto: LNH.