Geldmeter in Bavokerk

Het kan ook goed lopen bij grote projecten zoals de renovatie van de Bavotoren aan de Herenweg. Steigers weg vóór de kerst, het lukte! Zondag gaven Kees Veenhof en Frans Roozen als bouwcomité voor het binnenhalen van de 150.000 euro renovatiekosten, het startschot om te gireren. Dat houden ze bij op een toren achter in de kerk die als een thermometer de geldkoorts aangeeft. Kees Veenhof memoreerde even de aanloopverliezen met de hinderlijke steigers die er veel te lang stonden en de terugloop van de opbrengsten van de kerkbalans. Vooruit kijken is zinvoller en ook leuker. Want de aanneemsom is gaandeweg niet verhoogd, hetgeen uitzonderlijk is bij grote projecten. Wel zijn er extra werkzaamheden aan het torenuurwerk meegenomen vanwege de aanwezige steigers. Pastor Jacques Quadvlieg was hoopvol over het groeiend aantal kerkbezoekers in de Bavo tijdens de zondagmissen en de hoger opbrengst van de kerkbalans van het afgelopen jaar. Dat zagen we ook al bij de kerkbollenveiling. “Wat doen die vrijwilligers het goed he! Wat zingt dat koor toch mooi”! Positief nieuws, dat had die parochiegemeenschap nodig na enkele moeilijke jaren. De pastoor sprak in zijn overweging over `hoop`. Over een ijkpunt dat de kerk is die overal bovenuit torent. Daar mag je trots op zijn, die moet je bewaren voor de toekomst. Daar moeten ook je kinderen tegenop kunnen kijken. Hoe en wat er allemaal gedaan is vanaf augustus 2016 is te zien in een foto expositie achter in de kerk, met als hoofdrolspelers de slijpers, voegers, schilders, metselaars steenhouwers, loodgieters, klokkenmakers, opzichters, glazeniers, elektriciens en bestuursleden. Die vaklui maakten de toren weer zoals die in 1879 werd opgeleverd. Betaald door de parochianen die voor het hele complex, toren, kerk en pastorie 118.800 gulden moesten opbrengen. Voor zo`n mooie kerk in gotische stijl uit de 13e eeuw. Heemstede kan weer opkijken naar de mooie Bavo aan de Herenweg, mooier dan ooit. Heemsteeds bezit waar heel het dorp trots op mag zijn. Houen zo! Meedoen met de inzameling om de rekening te betalen staat voor iedereen open. NL44INGB0000114367 ten name van RK Parochiebestuur H. Bavo, Herenweg 88, 2101 MP Heemstede.

Ton van den Brink

Foto: Links Kees Veenhof en rechts Frans Roozen.