‘Geen woningbouw op Berkenrode’

Heemstede – Het college had, in het vergaderstuk dat donderdag 18 oktober op tafel lag, de indruk gewekt dat het onder voorwaarden wilde meewerken aan de bouw van drie woningen bij Berkenrode.

Een achttal insprekers kwam de commissie wijzen op het feit dat deze bouw volstrekt onnodig is. De eigenaar, de familie Van Eeghen, wil via verkoop van de woningen en een erfpachtconstructie geld ophalen. Hiermee wil de familie de bestaande gebouwen alsook het landgoed opknappen en behouden voor de toekomst.

Bezwaren van de omwonenden zijn gericht op het verlies aan natuur, vrees voor het ontstaan van een nieuwe woonwijk, een minder wenselijk uitzicht en het verdwijnen van bijzondere dieren die er leven. Een en ander spitste zich toe op de stichting die slecht zou worden bestuurd. Volgens inspreker de heer Holthuizen wordt de stichting al veertig jaar bestuurd door alleen familieleden.

Het wordt volgens hem tijd dat er eens iemand van buiten gaat meebesturen. Hij had geïnformeerd bij de Provincie. Die wist volgens hem niets van de bouwplannen af. Ook vanuit de politiek kwamen de vragen los. Alle partijen hadden moeite om hun fiat te geven aan het college om verder te gaan met dit project. Wethouder Van der Have meende dat het geen onredelijk verzoek was van de stichting. Er zou ook niet meer bouwvolume komen dan er nu als was. Over de exacte locatie kon nog gesproken worden met de omwonenden. Wat de commissie en de insprekers vooral dwars zit is dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden meer inkomsten te genereren. Een inspreekster, met verstand van evenementen, dacht bijvoorbeeld aan Berkenrode als trouwlocatie.

De politiek ziet graag dat in ruil voor medewerking het terrein wordt opengesteld voor het publiek. Een van de zonen Van Eeghen hield een pleidooi voor woningbouw maar uit de overlegde jaarcijfers bleek dat de financiële tekorten niet schokkend zijn. Suggesties van insprekers en raadsleden werden door Van Eeghen ontweken. De antwoorden die men graag wilde horen kwamen niet. Hij hield vast aan wat er in de statuten van de stichting staat. Die staan geen commerciële activiteiten toe. Ook openstelling voor bezoekers is uit den boze, behalve vooraf geplande rondleidingen. De stichting manoeuvreerde zich zo in een onmogelijke positie door geen millimeter te willen wijken. Met een dergelijke opstelling is de politiek snel klaar. De stekker is uit het project getrokken en de stichting moet voorlopig maar zien hoe ze het op eigen kracht redden zonder woningbouw.

Eric van Westerloo