Geen politiek gekeuvel, wel leerzame avond over duurzaam wonen

Overal in het land worden steeds meer initiatieven opgepakt om milieudoelstellingen te halen. Het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen is een doel waar ook de gemeente Heemstede aan wil bijdrage. Naast het loket duurzaamheid, waar men met alle vragen omtrent duurzaamheid terecht kan, doet de gemeente meer. Woensdagavond 30 maart stonden de deuren van het raadhuis open om geïnteresseerde inwoners voor te lichten over wat er zoal mogelijk is. Een keertje geen politiek gekeuvel in de raadszaal maar een goede voorlichtingsavond. Wethouder Remco Ates noemde het in zijn openingswoord een hele uitdaging om te komen tot energiebesparing. Helaas zijn de subsidiemogelijkheden minimaal. Al kan men op bijvoorbeeld warmtepompen nog wel een bijdrage van het Rijk verwachten. Interessant was te leren hoe, tegen relatief geringe kosten, huizen beter geïsoleerd kunnen worden. Er zijn verschillende oplossingen om de spouwmuur of de vloer te voorzien van uiteenlopende isolerende materialen. Ruwweg kost het behandelen van een spouwmuur €20 per vierkante meter. De vloer vochtvrij houden kan zelfs voor minder dan dit bedrag. Ieder huis is verschillend en de mogelijkheden moeten daarom op maat worden uitgedacht. De wethouder had nog een aardig oplossing. Indien meerdere inwoners besluiten eenzelfde werk te laten uitvoeren kan er via collectiviteit korting bedongen worden bij leveranciers. Ates nodigde belangstellenden uit om voor de functie van ambassadeur/spreekbuis van deze groep inwoners te gaan fungeren.

In de hal van het raadhuis hadden zich ondernemers verzameld die ieder met een eigen kleine stand tekst en uitleg gaven op hun vakgebied. Zij konden ook materialen tonen of kleine demonstraties geven. De ruim 100 belangstellenden konden in groepjes nog apart voorlichting krijgen over wat er allemaal mogelijk is plus een indicatie van de kosten. Een leerzame avond. Heemstede heeft zich met dit initiatief van haar beste kant laten zien door het huis van de burgers open te stellen voor het geven van ter zaken doende informatie.

Eric van Westerloo.