Fusie OLVH-kerk en Bavo Herenweg

Het bericht van de Heemsteedse parochies komt als donderslag bij heldere hemel.

Door het teruglopende aantal kerkgangers en de vergrijzing zijn de twee Heemsteedse katholieke kerken niet langer in staat om de kostbare gebouwen in stand te houden.

De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk en de Heilige Sint Bavokerk hebben daarom besloten, in samenspraak met parochieteam en het bisdom, om op termijn de kerk aan het Valkenburgerplein te sluiten. Een hele stap, zeker voor de kerkgemeenschap die goede herinneringen bewaart aan dit gebouw. Veel Heemstedenaren zijn er gedoopt, getrouwd, woonden een uitvaartmis bij of bezochten diensten. Het bericht had op geen slechter moment kunnen komen. Net nu de altijd zeer druk bezochte kerstmissen aanstaande zijn. In de loop van 2019 zullen enkele diensten in de Bavokerk worden gehouden waarbij de parochianen van de Hemelvaartkerk hun dienst dus nu in een ander gebouw moeten bijwonen. In 1927 werd het kerkgebouw gesticht voor 1336 katholieken die in de toen nog schaars bebouwde omgeving woonden. Daarna groeide het aantal inwoners dus ook het aantal katholieken gestaag. In latere decennia zat de kerk vaak overvol. De kerk stond aan de basis van scholen in de omgeving, een verenigingsgebouw, armenzorg en de Vincentiusvereniging.

Wanneer het gebouw definitief zal worden afgestoten is nog niet bekend. Met pijn in het hart zullen veel inwoners van Heemstede de genomen beslissing ervaren.

Eric van Westerloo

Foto: OLVH-kerk aan het Valkenburgerplein.