Missing image

Fiets-roofvogelexcursie met diverse stops om naar ze te kijken

Zondag 3 september organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een roofvogelexcursie op de fiets in het Recreatieschap Spaarnwoude. Dit gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal is de groene bufferzone tussen Haarlem, Velsen en Amsterdam. In dit uitgestrekte polderlandschap zijn diverse voorzieningen aangebracht voor recreatie en natuur. Maar op tal van plekken is het oorspronkelijke landschap van polders en dijken nog prominent aanwezig.

Spaarnwoude is een uitstekend gebied om op zoek te gaan naar roofvogels. De landschappelijke variatie en de vergezichten staan garant voor diverse soorten. In september zijn er meerdere stand- en broedvogelsoorten met jonge aanwas aanwezig. Bovendien is er kans op roofvogelsoorten die op doortrek zijn vanuit noordelijke regionen. Diverse roofvogelsoorten zijn in het Recreatieschap Spaarnwoude het gehele jaar aanwezig. Met name de Buizerd en de Torenvalk laten zich gemakkelijk zien. Dat gaat ook op voor de Sperwer. Echter de Havik en Slechtvalk laten zich wat moeilijker betrappen. Voor het zien van veel roofvogels speelt het weer echter een belangrijke rol. Roofvogels houden van zon. Met de thermiek die daardoor boven land ontstaat zijn ze vaker in de lucht.

De vier uur durende fietsexcursie voert langs de kust van het voormalige IJ en het veenweidegebied van Spaarnwoude. Onderweg zijn er diverse stops op locaties met veel roofvogels. De excursie duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Vertrek is bij boerderij Zorgvrij aan de Genieweg in Velsen-Zuid en deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij Eric van Bakel via ericvanbakel@hetnet.nl of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Op de foto een buizerd.