Einde aan politiek tijdperk Bonnema

Door Eric van Westerloo

Heemstede – Na zijn vertrek uit de VVD-fractie, heeft Yori Bonnema nu ook zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid.  

Wat leidde nu tot zijn vertrek? Het Facebookplatform ‘Politiek Café Heemstede’ twijfelde wie er achter bepaalde berichten schuilging. Dit bleek, na intern onderzoek, waarschijnlijk Bonnema te zijn, onder een andere identiteit. Om zeker te zijn dat het Bonnema betrof, hebben cyberspecialisten van de politie naar de zaak gekeken. Zonder verder diepgaand onderzoek te doen konden zij wel hun sterke vermoedens uitspreken dat e.e.a. niet klopte. De naam die werd gebruikt is van een Heemstedenaar die van niets wist. De foto die was geplaatst betrof een inwoner die vorig jaar is overleden. Hard bewijs is er niet, al is het nepaccount daags na de ontdekking verwijderd. Bonnema ontkent achter dit nepaccount te zitten. 

Daarop heeft de VVD, via fractievoorzitter Wulfers en partijvoorzitter Van Praag de stand van zaken rond de persoon Bonnema voorgelegd aan de raadsfractie. Zij kwamen unaniem tot het oordeel dat Bonnema niet langer welkom was binnen de VVD-fractie. Bonnema werd de kans gegeven zijn kant van de zaak te belichten. Bonnema zegde een gesprek hierover op het allerlaatste moment af. Wel postte hij een tweet waarin hij schreef zich niet langer te kunnen vinden in de landelijke politieke lijn van de VVD. Om die reden stapte hij uit de Heemsteedse VVD-fractie. 

Bonnema liet aanvankelijk weten als eenmansfractie verder te gaan. Zijn terugkeer in de gemeenteraad kon niet op veel steun van de overige gemeenteraadsleden rekenen. Onlangs kwam de mededeling dat hij zijn ontslag als raadslid van Heemstede had aangeboden en dus geen zitting meer neemt in de gemeenteraad. 

Met het vertrek van Bonnema uit de raad kan de VVD de opengevallen plaats weer invullen.  

Op de foto de beëdiging van Bonnema in de Heemsteedse gemeenteraad.