Eenmalige prijs voor vrouwenboegbeeld

In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Om het belang hiervan te onderstrepen en te vieren komt er dit jaar een eenmalige prijs voor een vrouw uit Heemstede die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van vrouwen in Heemstede. Burgemeester Astrid Nienhuis maakte de lancering van deze prijs bekend tijdens de viering van Internationale Vrouwendag (8 maart) in het raadhuis, georganiseerd door WIJ Heemstede en de gemeente. 

Prijs vernoemd naar Annie Klots

De prijs is (naar een suggestie van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek) vernoemd naar Annie Klots, een vroeg voorbeeld van emancipatie in Heemstede. Zij werkte vanaf 1912 als onderwijzeres aan de Voorwegschool en bleef, tegen de gewoonte van die tijd in, werken toen ze in 1917 trouwde met Jan Bouwman. Ook op andere vlakken kwam ze op voor haar rechten; kort na haar vaste aanstelling vroeg ze om meer loon (overigens zonder succes). Zij was zo geliefd bij haar leerlingen dat die, toen ze in 1928 op 35-jarige leeftijd in de crisisjaren aan haar einde kwam, met stuivers en dubbeltjes een grafmonument voor haar bijeen brachten. 

Jury

Het gaat om een prijs van de gemeenschap en daarom zal de jury die geformeerd wordt zich buigen over de nadere invulling ervan en over de voor te dragen kandidaten. De jury zal deels uit jongeren bestaan om zo ook de relatie te leggen tussen de jeugd van nu en hun toekomstige positie in de samenleving. De criteria van de prijs en het voordragen van kandidaten worden nader bekeken.

100 jaar vrouwenkiesrecht

Honderd jaar kiesrecht voor vrouwen is een belangrijk verworven democratisch recht dat landelijk wordt gevierd. In dat kader werd afgelopen vrijdag op Internationale Vrouwendag in het raadhuis de film ‘Suffragette’ vertoond. Daarna volgde een high tea met door de bezoekers meegebrachte lekkernijen.