Duinpolderweg: “Er is een veel betere oplossing beschikbaar”

“Gedeputeerde Staten kiezen voor een Duinpolderweg dwars over een bestaand bedrijventerrein In Hillegom. Heel begrijpelijk dat de Hillegomse politiek hiertegen in opstand komt”, aldus tegenstander van de nieuwe route, Platform ‘Geen Duinpolderweg’. Het Platform vervolgt: “Te meer daar GS nauwelijks argumenten geven waarom ze voor zo’n ingrijpend alternatief kiezen. De op termijn tot 4 rijbanen te verbreden weg zal Hillegom in tweeën splijten en een pas ingericht natuur- en recreatiegebied ernstig aantasten. Zoiets doe je toch niet als verantwoord bestuurder! Tenzij er een heel harde noodzaak is voor zo’n weg en er echt geen beter alternatief beschikbaar is. Van beide is niets gebleken. Het platform NOG trekt héél andere conclusies uit de opgestelde MilieuEffectRapport (MER). Dat rapport bevestigt juist wat wij al langer concluderen: de verkeersproblemen in de regio zijn lang niet zo groot als altijd werd beweerd. Alleen bij de bruggen over de Ringvaart in Hillegom, Lisse en Bennebroek zijn er beperkte lokale problemen. Los deze dan óók in Hillegom op met lokale oplossingen! De MER laat zien dat daarvoor een veel minder ingrijpende oplossing beschikbaar is: het tracé via de bestaande Weerlaan conform het alternatief NOG Beter 2.0. Groot voordeel van dit alternatief is dat het gebruik maakt van bestaande infrastructuur en geen grote gevolgen heeft voor natuur, landschap, bestaande woningen en bedrijven. De kosten zijn dan ook aanzienlijk lager. In zijn totaliteit blijkt dit alternatief zelfs de oplossing met het minste extra verkeer in Hillegom. Terecht wordt dit alternatief in de MER dan ook betiteld als meest milieuvriendelijk alternatief. Het Platform NOG roept alle betrokken gemeentebestuurders en Statenleden op: kies voor het meest milieuvriendelijke alternatief! Een wegverbinding naar de N206 zet alleen de deur wijd open voor de niet gewenste Bollenstad! Info op: www.geenduinpolderweg.nl