De voorbijgaande kwaliteit van ruimte, tijd en het bestaan

In de duo expositie ‘The Transient’ beschouwen Anna Witkowska en Brett Meredith de voorbijgaande kwaliteit van ruimte, tijd en het bestaan. Gedreven door een zelfbeschouwende zoektocht de reden van leven beter te begrijpen, roept hun werk vragen op die universeel van aard zijn. Binnen hun strakke composities lijken de geportretteerde figuren zich in een ruimte te bevinden waar de tijd stil staat, een ongestoorde plek waarin de maker zich reflecteert aan de ‘Transient’, de som van al het vergankelijke.

Deze expositie is te zien in Galerie Gemund | Kleine Houtstraat 48 | 2011 DP Haarlem. Tel: 06-18306570 | www.galeriegemund.nl

Brett Meredith

Fotograaf en kunstenaar Brett Meredith is geboren in Zuid-Afrika maar woont en werkt nu in Amsterdam. Zijn surreële vaak paradoxale beelden zijn een existentiële zoektocht naar de betekenis van het mens zijn. De beelden gaan door ruimte, tijd en cultuur heen en brengen moderne en primitieve elementen samen op een ogenschijnlijk tegenstrijdige doch diepzinnige manier.

Voor deze expositie heeft Brett werk geselecteerd dat geïnspireerd is op de toenemende relatie tussen de mens en de moderne digitale technologie. Hij vraagt zich af wat voor invloed dit heeft op ons bestaan, nu en in de toekomst. In zijn beelden is de mens afgebeeld in de vorm van anonieme mannelijke figuren. Hoewel deze figuren iets organisch en oers over hen hebben, zijn zij gelijktijdig synthetisch en gemaakt. Dit weerspiegelt Brett’s fascinatie met de biologische mens die zich in toenemende mate in een digitale wereld bevindt, een kunstmatige constant veranderende wereld waarin de mens wordt blootgesteld aan onbekende domeinen die hij verkent, bewoont, bevolkt en waarin hij groeit en zich ontwikkelt. Computers, smartphones, het internet, online games en social media zijn allemaal voorbeelden van technologieën die ruimtes hebben gecreëerd die niet in de natuur bestaan maar waarin we ons veelvuldig bevinden. Dit fenomeen heeft een enorme impact op ons menselijk bestaan. De mens verwijdert zich telkens verder van de natuurlijke wereld en gaat een synthetische werkelijkheid tegemoet. We kunnen ons alleen maar afvragen wat de gevolgen zullen zijn voor vandaag, morgen en overmorgen.

Anna Witkowska

Anna creëert haar eigen wereld vol leegte en aangename stilte, de ruimte wordt haar podium met de tijd als enige getuige. Hier is zij zelf de acteur en de regisseur.

Met haar recente project ‘The Persistence of Being’ toont Anna haar fascinatie voor tijd en ruimte in verschillende vormen: van stille beelden en sequencies tot bewegend beeld, en laat zien hoe de grenzen tussen het verleden, het heden en de toekomst verdwijnen.

Anna over The Persistence of Being: “Ik toon de vertraging van het leven waardoor ik bewust word van beweging en hoe ik communiceer in het heelal, in de wereld. In mijn geënsceneerde fotografie en film onderzoek ik de ruimte op een menselijke schaal en hoe ik me verhoud tot de ruimte: niet alleen tot de plek, maar ook tot tijd, tot geluid, tot licht. Door de minimale verschillen die je ziet en het geluid dat je voelt, wordt het verloop en de vergankelijkheid van tijd heel voelbaar. Hier komt tijd en ruimte bij elkaar. Hier worden leegte en stilte geboren.”

Anna is oorspronkelijk afgestudeerd als keramiste aan de Kunstacademie in Wroclaw (Polen). Daarna is zij op zoek gegaan naar andere kunstvormen om haar beeldtaal als kunstenaar te versterken. In 2010 begon zij  een serieuze affaire met het medium fotografie met als resultaat een afgeronde studie aan de Fotoacademie in Amsterdam mei 2016.