De fun wordt zeker niet vergeten!

Popkoor ‘Just for Fun’ organiseert op 5 oktober een inloopavond. Geheel vrijblijvend kun je eens komen luisteren of meezingen tijdens deze openbare repetitie. Het koor is met name ook op zoek naar sopranen en tenoren!
Just for Fun met thuisbasis De Zilk bestaat sinds januari 1998 en wordt gevormd door een groep enthousiaste leden van alle leeftijden. De zangers en zangeressen komen uit De Zilk en omliggende dorpen en het koor geniet ruime bekendheid in de regio.

Sinds februari 2009 staat het koor onder leiding van Geert Bremer. Naast muzikale begeleiding en dirigeren, arrangeert hij veel mooie nummers voor het koor die vier-of zesstemmig uitgevoerd worden. Just for Fun zoekt voortdurend naar mogelijkheden om haar creativiteit te ontplooien en streeft ernaar steeds vernieuwend bezig te zijn.

Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit Engels- en Nederlandstalige popsongs en ballads. Regelmatig worden optredens verzorgd zoals bijvoorbeeld in de Keukenhof, tijdens korenfestivals, De Zilk Culinair, op kerstmarkten en in gemeenschapshuizen of verzorgingstehuizen.

In het koor wordt veel aandacht gegeven aan kwaliteit en zangtechniek, terwijl de fun zeker niet vergeten wordt! De onderlinge sfeer is altijd heel gezellig wat de saamhorigheid ten goede komt en een positieve uitwerking heeft op de repetities en optredens.

Iedere woensdagavond van 20.00-22.15 uur wordt geoefend in het parochiehuis van de Heilig Hartkerk aan de Beeklaan in De Zilk. U bent welkom om langs te komen. Meer info: www.justforfundezilk.nl