Cijfers gebruik laadpalen Heemstede zijn er niet

Vijf plaatsen zijn er momenteel in Heemstede waar inwoners de batterij van hun auto kunnen opladen. In de commissie middelen van 10 februari werd lang gesproken over de toekomst. Het college is erg terughoudend waar het nieuwe locaties betreft. Het bestuur wil wel kijken naar uitbreiding op de bestaande plaatsen. Tevens zal het, waar dat kan, initiatieven van bewoners of bedrijven steunen. Uitgangspunt is dat de gebruikers/aanvragers zelf voor een oplossing zorgen en de kosten zelf dragen.

De commissie was nogal verdeeld. Marie Jose De Greef (PvdA) vroeg naar de cijfers over het huidige gebruik. Deze zijn er niet, dus niemand weet hoe vaak en hoe lang plaatsen worden gebruikt. Zij wees de wethouder op de mogelijkheid rijkssubsidie te verkrijgen. HBB (Brinck) wil bedrijven motiveren op hun terrein oplaadpalen te plaatsen. Het CDA (Heeremans) vroeg de wethouder of er andere aanbieders zijn dan de huidige (gratis) leverancier E–Laad. Die zijn er, maar de kosten liggen rond de €3.500, anderen bepalen het gebruikstarief zonder invloed van de gemeente. Leenders (VVD) had de meeste moeite met het onderwerp. Hoe ligt de aansprakelijkheid met al die kabels over de stoep? Waarom staan de huidige palen juist waar er behoefte is aan gewone parkeerplaatsen? Waarom niet achter het raadhuis dan voor de deur? Is er enig controle van de handhavers? Verder merkte hij op dat alleen door de lage belastingbijtelling het gebruik van elektrische auto’s is toegenomen. Met het afschaffen van deze regeling zal het aantal nieuwe auto’s afnemen. “In de rest van Europa worden deze auto’s zelden verkocht. Het is een heilloze weg”, sloot hij af. De Zeeuw (GroenLinks) dacht aan parkeervergunningen of gratis parkeren. Van Zon (D66) vroeg zich af of de productie en van accu’s wel duurzamer is dan het rijden op benzine. Ook hij informeerde naar de parkeerdruk en wil op drukke plekken liever geen palen plaatsen. De ontwikkeling wilde D66 niet in de weg staan en steunde daarom het college. Ook het CDA ging akkoord, mits alles wordt overgelaten aan derden. Het college wacht af of er initiatieven vanuit de bevolking komen, maar gaat zelf niet actief aan de slag.
Eric van Westerloo.