Burgemeester roemt passie en inzet Heemstedenaren

In haar nieuwjaarstoespraak van maandagavond 7 januari blikte burgemeester Astrid Nienhuis terug maar vooral vooruit. In haar eerste Nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Heemstede gaf zij een inkijk in haar persoonlijke ervaringen van het afgelopen jaar. Haar gezin heeft zijn draai gevonden, al bleef er, door overvolle agenda’s van alle gezinsleden, minder tijd over voor elkaar. Haar persoonlijke goede voornemen voor 2019 is dan ook om iets meer ‘familietijd’ te krijgen. 

In 2018 heeft Astrid de gemeente in al haar facetten pas goed leren kennen. Via ontelbare bijeenkomsten en bezoeken is Nienhuis wegwijs gemaakt door verenigingen, ondernemers, organisaties en burgers. Dat vrijwilligers onmisbaar zijn om het culturele en sportieve leven draaiende te houden werd haar duidelijk. Terugblikkend op de festiviteiten kon zij met genoegen vaststellen dat de ontvangst van 50 jaar gehuwden, Koningsdag en de Veteranendag zeer zijn gewaardeerd. “Ik werd overal warm ontvangen en er vonden open gesprekken plaats. Heemstedenaren zijn trots op Heemstede, ze zijn betrokken met inzet en passie voor de gemeenschap”, zei ze. In 2019 valt er nog genoeg te realiseren. In mei start het herdenkingsjaar 75 jaar bevrijding. Honderd jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. Het vormgeven aan participatie door burgers, ondernemers en verenigingen. Het Adriaan Pauw-jaar wordt in 2020 gevierd, waarvoor in 2019 wordt gestart. Heel bijzonder was haar mededeling dat de heer en mevrouw Bids een donatie hebben gedaan aan de gemeente om de Belvedère in het Groenendaalse bos te herbouwen. Dit als dank dat zij zoveel jaar konden genieten van het wandelbos. In 2019 wordt ook hieraan uitvoering gegeven. In 2019 vinden er ook belangrijke verkiezingen plaats voor de Provincie, waterschappen en het Europese parlement. 

Richting de politiek wilde Nienhuis wel kwijt dat het daarin niet gaat om de populariteitsprijs of elkaar vliegen af te vangen. De inwoners wensen een degelijk en betrouwbaar bestuur. De toekomst van Heemstede krijgt via participatie van inwoners, instellingen en ondernemers zijn vorm. Het openbaar bestuur zal hierin zijn weg moeten vinden. De tijd staat niet stil en de democratie zal zich blijven moeten vernieuwen. Als nieuwtje kon de burgemeester nog melden dat vanaf heden de vergaderingen van commissies en raad thuis of elders live te volgen zijn. Er zal samengewerkt moeten worden met de gemeenten om ons heen, alsook met de Metropoolregio Amsterdam. Onderwerpen als mobiliteit, veiligheid, jeugdzorg de omgevingsvisie, duurzaamheid en de energietransitie vragen om een gezamenlijke aanpak. Astrid Nienhuis sprak verder de wens uit dat wij nog meer begrip hebben voor elkaar. Maar ook dat jongeren kunnen laten horen wat zij belangrijk vinden. Namens het college en de gemeenteraad wenst zij alle inwoners een gezond, creatief en uitdagend 2019 toe. 

Eric van Westerloo

Foto: Burgemeester Nienhuis met haar zonen. “Iets meer familietijd”, is haar persoonlijk goede voornemen. Foto: Ton van den Brink.