Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toe te roepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken. Samengevat: “Wel urgent, niet acuut.” Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) die een consultatieronde in het veld heeft gehouden over de aanpak van bodemdaling. Zijn inventarisatie en advies staan in het rapport ‘Haren kost geen tijd!’, dat vandaag aan gedeputeerde Esther Rommel is overhandigd.

Cees Veerman heeft in opdracht van de provincie gesproken met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.

Het advies van Veerman bevat aanbevelingen hoe het programma bodemdaling kan worden opgebouwd. Een paar van deze aanbevelingen zijn een ‘reset’ op het proces tot nu toe, versterking van het en een gebiedsgewijze (maatwerk) aanpak. Gedeputeerde Staten zullen na de zomer 2019 besluiten wat dit betekent voor het op te stellen programma bodemdaling veenweiden.

Provinciale Staten (PS) hebben eind 2018 richtinggevende uitspraken gedaan over een op te stellen programma bodemdaling dat in 2020 moet starten. Een van de uitspraken was om alle partners zorgvuldig te betrekken.

Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland.