Bloemendaal bereidt zich voor op passende laadinfrastructuur elektrische auto’s

Bloemendaal – Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt de laatste jaren flink toe. Inmiddels zijn er ongeveer 400.000 (semi)elektrische auto’s in Nederland, waarvan bijna 255.000 volledig elektrisch.Om al deze voertuigen te kunnen opladen zijn in 2030 landelijk 1,7 miljoen private en (semi)publieke laadpunten nodig. Voor Bloemendaal gaat het om ongeveer 500 publieke laadpalen. De gemeente Bloemendaal bereidt zich met een passende laadinfrastructuur voor op deze toekomstige vraag.

In de gemeente Bloemendaal zijn er op dit moment in totaal 31 publieke laadpalen. Op de gemeentelijke parkeerterreinen bij Bloemendaal aan Zee zijn 14 dubbele laadpalen. Om elektrisch vervoer in Bloemendaal te stimuleren, is in 2012 gestart met het project MRA-Elektrisch. Hierbij worden voorspellingen uitgevoerd in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. MRA-E heeft deze prognoses bewerkt om de behoefte voor de regio Noordwest inzichtelijk te maken. In Bloemendaal is er in 2030 behoefte aan zo’n 500 publieke laadpunten. Deze cijfers moeten worden gezien als richtlijnen. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in elektrisch vervoer te blijven monitoren. Zo kan waar nodig prognoses worden bijgesteld. De ontwikkeling van het snelladen is nog onduidelijk. 

Klimaatdoelen
De overheid en de samenleving zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde klimaatdoelen en het halen van de normen voor luchtkwaliteit. Elektrisch vervoer draagt hier aan bij. Daarom is het kabinetsbeleid erop gericht dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 uitstootvrij zijn. De verwachting is dat er in 2030 in Nederland bijna 2 miljoen elektrische voertuigen op de weg zijn.

Foto: Laadpaal. Foto: Eric van Westerloo