Betaalbare woningen voor starters en sociale huurwoningen op wensenlijst

Heemstede – Op dinsdag 4 oktober konden inwoners en afgevaardigden van woningcorporaties in gesprek gaan in het raadhuis, waar gemeente Heemstede een speciale avond hield over de nieuwe Woonvisie. Met een wensen en opmerkingen kan het nieuwe college aan de slag om de visie in kaart te brengen. De meeste vragen die werden gesteld gingen over woonruimte voor starters en voor ouderen De avond werd druk bezocht. De aanwezigen konden in groepen discussiëren over woonwensen, oftewel: waar is de meeste vraag naar. Tiny houses, betaalbare woonruimte voor starters alsmede sociale huurwoningen? De laatste twee!

Het was best druk en er kwamen genoeg vragen.

Elke gemeente moet een woonvisie hebben en Heemstede is daar nu mee bezig samen met de inspraak van bewoners. Als voorzet was er een enquête waar 1200 mensen op gereageerd hebben.

Foto: Harry Opheikens.