Basisscholieren houden herinnering WO II levend

In het kader van het landelijke project ‘Adopteer een monument’ hebben Heemsteedse scholieren het oorlogsmonument aan de Vrijheidsdreef geadopteerd. De leerlingen van groep 8 dragen ieder jaar het monument symbolisch over aan de leerlingen van groep 7. Al 30 jaar gaat deze traditie van klas tot klas. Op de scholen wordt er rond deze tijd aandacht besteed aan het onderwerp ‘oorlog en vrede’. Herdenken is een manier om eens terug te gaan naar de situatie in de jaren 1940-1945. Op zowel het Joodse als het algemene monument staan de namen gegrift van hen die in de oorlogsjaren het leven lieten. De leerlingen hebben rond het thema ‘vrede geef je door’ gedichten, liederen en foto’s gemaakt. Tijdens de feestelijke overdracht in het raadhuis op 12 april gaf wethouder Nieuwland de kinderen de boodschap mee: Vertel de verhalen door. Sylvie en Laura, leerlingen van de Voorwegschool, hielden een presentatie over hun contact met een asielzoeker uit Eritrea. Ook Eritreeërs lijden onder de spanningen en oorlogsgeweld in hun thuisland. Jooske Hommes sprak namens War Child over het werk dat deze stichting doet. Kinderen zijn altijd de dupe als er in een land oorlog woedt. Ongeveer 10 miljoen kinderen zijn op de vlucht voor oorlogen en conflicten in de wereld. Bij het verhaal van veteraan Jacq Spann hingen de kinderen aan zijn lippen.
Met een meegenomen pijl en boog en een klewang vertelde hij hoe hij door het oerwoud van Nieuw Guinea het land moest verdedigen tegen de toenmalige vijand, Indonesië. Ook hij gaf een boodschap mee: Respecteer anderen. Ras, geaardheid, eigendom, geloof of een andere mening, accepteer ze. Corrigeer elkaars gedrag, leg uit en vergeef anderen, zij verdienen een tweede kans. Op 4 mei, tijdens de dodenherdenking, leggen leerlingen een krans bij het oorlogsmonument. Een monument dat gerust na 30 jaar betrokkenheid van de Heemsteedse scholieren ‘hun’ monument genoemd mag worden.
Eric van Westerloo