Missing image

Astrid Nienhuis de nieuwe burgemeester van Heemstede

Per 1 januari 2018 volgt Astrid Nienhuis (1965) de vertrekkende burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans, op. Heeremans vertrekt omdat zij in december de pensioengerechtigde leeftijd (70) jaar bereikt.
De nieuwe burgermoeder is gekozen uit 34 sollicitanten. Het was eerlijk verdeeld: 50% vrouw tegenover 50% man.
In april van dit jaar werd een vertrouwenscommissie geformeerd door de gemeenteraad. Alle fractievoorzitters hadden zitting in deze commissie.
Er is in de maand mei een profielschets gemaakt. De sollicitaties worden daarna gericht aan de commissaris van de Koning, Johan Remkes.
Hij maakt een voorselectie. Uiteindelijk verschenen er 8 kandidaten voor de commissie om hen te overtuigen van hun kwaliteiten. Alles gebeurde in het diepste geheim. Uiteindelijk bleven er twee kandidaten over. Na eerst in beslotenheid met de voltallig raad te hebben overlegd verscheen er op donderdagavond 19 oktober, rond de klok van elfuur, eindelijk ‘witte rook’.

Nienhuis is van VVD huize en opgeleid als jurist. Na de advocatuur werd zij officier van justitie in Haarlem en Schiphol. In 1998 werd Nienhuis benoemd tot advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam. In 2010 werd zij naast haar baan bij justitie tevens raadslid in de gemeente Velsen om een jaar later burgemeester van Landsmeer te worden.

Politici in Heemstede zijn zeer tevreden met de keuze die ze hebben gemaakt.
Op 20 oktober maakt zij kennis met de overige leden van de gemeenteraad tijdens een informeel samenzijn.
Per 1 januari neemt zij het stokje over van Marianne Heeremans.

Foto: Gemeente Landsmeer.