Asbestperikelen Heemstede: ‘Bloedgeld zit in de zakken van anderen’

Mevrouw McDonald sloot haar inbreng in de commissie Ruimte af met de opmerking dat er ‘bloedgeld’ zit in de zakken van anderen. Zij en haar echtgenoot bestieren al decennialang manege Rusthof. “De heer Mcdonald wil de veroorzakers via de rechter sommeren al het asbest op te ruimen. De Milieudienst IJmond vindt dat ook, maar is teruggefloten door de provincie. ”De overheid beschermt de aannemers. De manege is ons levenswerk en wij willen het bedrijf schoon achterlaten voor een volgende generatie. De gemeente heeft zich steeds verscholen achter de provincie”, betoogde hij.

Statenlid Bruggeman wees het college er op dat het verantwoordelijk is als het de grond met asbest over het gehele terrein verspreidt. In een Statencommissie was afgesproken alle vervuilde grond weg te halen. Toen het op stemmen aankwam in de Statenvergadering bleek een meerderheid dat toch niet te willen wegens de hoge kosten.

Hij rekende voor dat het werk was begroot op €21 miljoen. De uiteindelijke uitvoering bedroeg slechts 10 miljoen. Er zit dus nog 11 miljoen in de kas voor dit project. Dat geld moet worden aangewend om het terrein te saneren. GroenLinks fractievoorzitter Eric de Zeeuw trekt zich het lot van de manegehouders aan en had zich verdiept in de zaak. Hij regelde dat het onderwerp 14 december op de agenda van de commissie Ruimte kwam en stelde dat de gemeente niet voldoet aan haar eigen grondbeleid. Hij citeerde uit de beleidsstukken: “De gemeente moet er op toezien dat de bodemkwaliteit gelijk blijft. Dat is hier niet het geval.” Er bestaat zoiets als een gevoelige bestemming. Dat zijn schoolpleinen, zandbakken of speelplaatsen e.d. Deze locaties mogen geen asbest bevatten. Een manege waar kinderen ravotten en zomerkampen houden valt daar niet onder. De Zeeuw vraagt de wethouder om de provincie en het Waterschap uit te nodigen voor een gesprek samen met de eigenaren en de betrokken aannemers. Wethouder Nieuwland wilde eigenlijk niet reageren. Hij vond de materie te ingewikkeld om nu weerwoord te geven. Er zijn inderdaad veel regeltjes en weetjes, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Heemstede is niet de meest aangewezen partij in deze kwestie. Nieuwland gaat sowieso om de tafel met de aannemers en McDonald. Opvallend was zijn opmerking dat er in Groenendaal eenzelfde percentage asbest in de grond zit. Na verspreiding van de grond kunnen er zelfs huizen komen op het 14 ha grote terrein van de manege. Dat vond De Zeeuw niet. “Er ligt waarschijnlijk nog meer rommel zoals zware metalen. Een industrieterrein zou misschien nog net mogen. De commissieleden wisten zich kennelijk ook geen raad met deze zaak en hielden zich stil. Milieudienst IJmond is om een reactie gevraagd maar deze is (nog) niet ontvangen.

Eric van Westerloo