Asbest aangetroffen?

Maandag 24 oktober is een start gemaakt met het weghalen van een stuk fundering in het Heemsteedse ‘havengebied’. De indruk kan ontstaan dat er asbest wordt of is aangetroffen aangezien op deze plek vroeger een asbestfabriekje stond weet fotograaf Harry Opheikens. Om het deel waar wordt gegraven is een geel lint gespannen met de tekst ‘verboden toegang – asbest’.

Foto: Harry Opheikens.