Andere opzet Koningsdag en huisvesting asielzoekers bij Hartekamp

Per 1 april had de gemeente met De Hartekamp Groep afgesproken asielzoekers voor de periode van één jaar te huisvesten. Dit op voorwaarde dat er gezinnen in de acht beschikbare woningen zouden komen. Nu blijkt dat het COA geen gezinnen kan leveren. Alleenstaande mannen wel maar dat vindt de Hartekamp Groep een ongewenste situatie. De op te vangen personen moeten aansluiting vinden bij de huidige bewoners. Alleenstaande mannen passen niet direct in het beeld dat de Hartekamp Groep daarbij heeft. Wethouder Ates gaat de nu ontstane situatie in regionaal verband bespreken. Heemstede moet dit jaar aan 67 mensen opvang bieden. Tot dit moment ligt men goed op schema. Nu de mogelijkheid vervalt om ongeveer 30 statushouders op de Hartekamp te huisvesten is dit een tegenvaller. Er zal nu elders naar woonruimte gezocht worden.

Koningsdag

Koningsdag (27/4) valt dit jaar rond een vakantieperiode, ook de geringe belangstelling voor de aubade in de ochtend, doet de gemeente besluiten de opzet iets te veranderen. De aubade vervalt. Om 14.15 is er tijd ingeruimd om de nieuw te decoreren inwoners van de versierselen te voorzien. De burgemeester zal, naast een korte toespraak aan het adres van de gelukkigen, de bijbehorende ridderorden opspelden.
Daarna is het tijd voor de veteranen. De inwoners van Heemstede die dat willen krijgen vervolgens de gelegenheid in het raadhuis het glas te heffen op de gezondheid van onze koning. De rest van het programma blijft zoals het ieder jaar het geval is. Voor detailinformatie van alle activiteiten zie deze krant in de loop van de komende weken.

Eric van Westerloo.