Alverna, nu eens positief in het nieuws

IVN Zuid-Kennemerland organiseert vrijdag 10 februari een natuurwerkdag in een bijzonder natuurgebied. Het IVN Zuid-Kennemerland gaat in samenwerking met Landschap Noord-Holland aan de slag in het bos van klooster Alverna in Aerdenhout. De naam Alverna is tevens verbonden aan de doorgangsweg over het spoor, het laantje dat Heemstede met het natuurgebied bij klooster Alverna verbindt. De laatste tijd is dit laantje in opspraak omdat bewoners het laantje willen afsluiten voor recreanten.

Op 10 februari kiest IVN er echter voor om in dit natuurgebied een natuurwerkdag te organiseren. Iedereen kan meedoen. Tijdens deze IVN-werkdag met boswachter Kees Perquin kun je aan de slag om ervoor te zorgen dat bomen zoals eiken meer ruimte krijgen. Om de natuurwaarde van Alverna verder te vergroten doet IVN hier onderhoudswerk. Natuurliefhebbers die het leuk vinden om in de natuur bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan Alverna kunnen meewerken. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee mee. Voor gereedschap, begeleiding én lekkere vlaai bij de koffie wordt gezorgd.

Klooster Alverna is het Moederhuis van de Zusters Franciscanessen in Aerdenhout. Het bos, weilanden en begraafplaats zijn overgedragen aan Landschap Noord-Holland. Alverna ligt op de oude hofstede Boekenrode. Het was voor een buitenplaats een uitgelezen stek, gelegen op de grens tussen duin en polder. Het voorname landhuis (rijksmonument) keek aan de voorkant uit op de duinbossen van Aerdenhout. Aan de achterkant zo’n zes meter dieper lagen de landerijen met weiland, moestuin en boomgaard, rijkelijk bevloeid met schoon water aangevoerd door duinrellen.

Verzamelen om 9.00 uur bij de ingang van klooster Alverna, Boekenroodeweg 9, Aerdenhout. De werkdag duurt tot 14.00 uur. Informatie bij Marc van Schie, 06-22575748 en aanmelden graag via ivnzk.natuurwerk@gmail.com