Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen

De Noord-Hollandse campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen start op woensdag 13 februari. Alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen stellen zich dan voor, gaan in op hun campagneactiviteiten en vullen tijdens de bijeenkomst de Stemwijzer in. Dit gebeurt om 10.00 uur in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen, Dreef 3 te Haarlem.

Na een welkomstwoord van de commissaris van de Koning Arthur van Dijk stellen de Noord-Hollandse lijsttrekkers zich voor aan de pers en krijgen ze ieder de gelegenheid hun belangrijkste standpunten te vertellen.
Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de landelijke lancering van de StemWijzer PS-verkiezingen van ProDemosplaats. De lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen voor Noord-Holland zullen de StemWijzer invullen in de Statenzaal. In de aanpalende zaal gaan een jongere en een oudere kiezer van elke partij de StickerStemWijzer doen. Bij de StickerStemWijzer zijn de stellingen uit de provinciale StemWijzer afgedrukt op grote zeildoeken. Met rode en groene stickers kunnen zij aangeven of ze het eens of oneens zijn met stellingen uit de provinciale StemWijzer. Aan het eind krijgen de aanwezigen, net als bij de online StemWijzer, hun persoonlijke uitslag.

In totaal hebben zestien partijen in Noord-Holland een lijst aangeleverd voor de provinciale verkiezingen. Er zijn echter vijftien kandidatenlijsten, omdat Partij van de ouderen en 50PLUS samengaan. Elf partijen zijn nu ook vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Noord-Holland: VVD, D66, PvdA, PVV, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ouderenpartij Noord-Holland en ChristenUnie. Nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn: Forum voor Democratie, NIDA, DENK en Code Oranje.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Alle Noord-Hollanders, met de Nederlandse nationaliteit, van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de Statenleden kiezen op maandag 27 mei 2019 de nieuwe leden van de Eerste Kamer.