‘After the Wedding’ in Remonstrantse Kerk

De Deense film ‘After the wedding‘ (2008) van Susan Bier, draait maandag 2 maart om 19.30 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1, in Haarlem. Entree bedraagt: €5.

Jacob Petersen leidt een weeshuis voor straatkinderen in India. Maar het geld raakt op. Iemand komt te hulp, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. Verantwoordelijkheden uit het verleden worden verbonden met die van de toekomst. Er is een nagesprek voor wie dat wil.