Aanmelden om schoolgids te worden

Niets zo leuk als leren over de natuur midden in het Nationaal Park! Al jaren heeft het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen een scholenprogramma voor kinderen uit de omgeving. Vanwege het groeiende animo onder scholen om in de buurt de natuur te ontdekken en beleven, gaat eind januari een nieuwe groep vrijwillige schoolgidsen van start. Voor hen is in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) een nieuw opleidingsprogramma samengesteld specifiek voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 26 januari kan nog bij linda.de.jong@np-zuidkennemerland.nl. “Vrijwillige schoolgidsen brengen het eigen enthousiasme voor de natuur en het Nationaal Park over op kinderen. In het opleidingsprogramma leren de gidsen ook over didactiek, natuurbeleving bij kinderen van verschillende leeftijden en krijgen ze specifieke kennis over de natuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zo ontstaan er leuke en leerzame excursies voor schoolklassen uit de omgeving.” Aldus Monica Ralling, coördinator communicatie en educatie van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanaf 1 maart start het schoolseizoen wat betreft uitjes en excursies. Vanaf dat moment komen veel schoolklassen naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland om van alles te leren over de duinen, begroeiing, de dieren en het belang van de natuur in het Nationaal Park. In de leeftijdscategorie 4-12 jaar is het om verschillende redenen belangrijk om kinderen mee naar buiten te nemen: het stimuleert bewegen, bevordert de motorische ontwikkeling, ze gaan gevarieerder spelen en natuurlijk is het gezond en ontzettend leuk.