50.000 euro beschikbaar voor droomprojecten

De J.C. Ruigrok Stichting bestaat 40 jaar en dat wil zij vieren. Het fonds stelt 6 x €50.000 beschikbaar voor stichtingen en verenigingen die hun droomproject willen realiseren. Zij die nog kans willen maken op deze donatie dienen hun droom wel voor 15 februari aan te melden bij het bestuur. Dit kan door in het kort aan te geven welk project men voor ogen heeft en wie de aanvrager is van de donatie.

Er is een aantal voorwaarden voor een aanvraag van één van de zes donaties van €50.000. De aanvraag moet van toepassing zijn op een project binnen het werkgebied van de stichting, dat loopt van het Noordzeekanaal naar de noordelijke Bollenstreek (Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse) inclusief de Haarlemmermeer. Daarbij is er een aantal domeinen waarin het beoogde project moet passen: sociaal-maatschappelijk, cultuur, sport, natuur, godsdienst of ontwikkelingssamenwerking. In elk domein vindt één donatie plaats van €50.000. Verder worden er nog eisen gesteld aan de rechtspersoon, moet het project voor 1 januari 2019 zijn afgerond en dient het geld ingezet te worden voor een nieuw (nog niet gestart) project. In ieder van de zes domeinen wordt een bedrag van € 50.000 toegekend. En één van die projecten maakt kans op een extra bedrag van €25.000. Dat is voor de aanvrager die het best beargumenteert waarom zijn of haar plan met €25.000 extra nòg beter wordt. Op de website (www.jcruigrokstichting.nl/jubileum) staan alle voorwaarden. Tijdens de jubileumavond op 6 mei 2017 worden de winnaars bekendgemaakt.