3 duinen in één hand

Op Buitenplaats Leyduin tussen Heemstede en Vogelzang is het prachtig wandelen. Onder de noemer Leyduin vallen ook de voormalige buitenplaatsen Vinkenduin en Woestduin. Door verkoop, splitsing en doorverkoop in voorbije eeuwen zijn de wandelbossen in handen geweest van verschillende eigenaren en voorname families en zo zijn de verschillende namen in gebruik gekomen. Bij Landschap Noord-Holland zijn de 3 ‘duinen’ nu weer in één hand.

De grootgrondbezitters van weleer zoals de families Van Lennep van Van Loon, hebben sporen in het bos achter gelaten waarover de gids u van alles kan vertellen. Prachtige lanen, bosvakken, bijzondere bomen, stenen grenspalen en de paardenvijver. Wandelt u mee op zondag 5 juni van 11.00-12.30 uur?

Kosten: €7,- en €3,- voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers €4,- en €2,- voor hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren kan op www.gaatumee.nl. Het adres van het verzamelpunt is: Manpadslaan 1, Vogelenzang.

Foto: Paardenvijver Fotograaf: H. v. Bruggen.