Opengestelde spoorwegovergang Heemstede opnieuw geblokkeerd

De spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna in Heemstede is opnieuw geblokkeerd. In 2014 sloot ProRail de overweg af wegens een ‘onveilige situatie’. De Raad van State sommeerde ProRail om deze afsluiting voor 1 augustus 2016 ongedaan te maken. Dat is gebeurd. Maar door het plaatsen van een nieuw hek door aanwonenden, net na de spoorwegovergang, is de overweg nu alsnog geblokkeerd voor fietsers en voetgangers. “Er ontstaat wel een bizarre situatie”, aldus Ankie van Dijk namens Wandelnet en de Fietsersbond.

Eind juli maakte ProRail de overweg weer toegankelijk met sluishekken, zodat fietsers en voetgangers weer over konden steken van de Leidsevaartweg naar het Laantje van Alverna. Fietsers, wandelaars, en belangenorganisaties Fietsersbond en Wandelnet waren blij met de openstelling, al hadden zij liever veiligere klaphekken gezien.

Maar deze opluchting was van korte duur. De bewoners van het Laantje van Alverna, waar de spoorwegovergang op uitkomt, hebben nu direct aan de spoorwegovergang ook een hek geplaatst om voetgangers en fietsers tegen te houden. Dit nieuwe hek maakt van de overweg letterlijk een doodlopend spoor: men kan wel op de spoorwegovergang komen, maar kan daarna geen kant meer op. ProRail had namelijk de parallelweg achter de overweg al afgesloten met een schuifhek waar alleen bewoners van het Laantje van Alverna de sleutel van hebben gekregen. Hiermee willen zij voorkomen dat passanten de route gebruiken als doorgaande weg richting het station.

Fietsersbond en Wandelnet zijn niet blij met de nieuwe situatie. “De overgang is nu formeel open, maar eigenlijk waardeloos”, laten de organisaties weten. Zij roepen de gemeente Heemstede dan ook op om de openbaarheid van het Laantje van Alverna te handhaven en de bewoners te vragen het geplaatste hek te verwijderen. Daarnaast verzoeken Fietsersbond en Wandelnet ProRail om het hek over de parallelweg te openen.

Voor veel mensen was deze overweg jarenlang de toegangspoort tot het natuurgebied aan de westkant van de bebouwde kom van Heemstede. Fietsersbond en Wandelnet spannen zich daarom al jaren in om de spoorwegovergang begaanbaar te houden voor passanten. “Toegang tot de natuur vinden wij belangrijk. Het gebied achter de spoorwegovergang heeft een grote recreatieve waarde voor mensen uit en om Heemstede”, aldus Van Dijk.