5_2018_meergroen_klaprozen_bijenstand

Stichting MEERGroen doet wat aan achteruitgang insecten

Het zal niemand ontgaan zijn: de berichtgeving over de dramatische achteruitgang van insecten in Europa. Stichting MEERGroen doet er wat aan met gericht ecologisch beheer. Het geheim daarbij is heel simpel: niet spuiten en veel inheemse bloemen jaarrond verzorgen en nestgelegenheid (zoals insectenhotels) creëren. En dat werkt: Op dit moment staat een van de mooiste voorbeelden daarvan in speelbos Meermond (de oude vuilnisbelt achter de milieustraat Heemstede) in volle bloei.

Op vrijdag 25 mei tussen 10 en half 1 geeft MEERGroen uitleg een belangstellenden.

Met een beetje ecologisch stuurwerk heeft MEERGroen in samenwerking met de gemeente van een bloemenweide vijf verschillende bloemenweide types gecreëerd:

  • Een veld gedomineerd door wilde klaprozen en korenbloemen
  • een veld met margrieten en koekoeksbloemen;
  • een veld gedomineerd door slaapbol (maanzaadproducent);
  • een veld met pastinaak(gele schermbloemige), margriet en  3 soorten koekoeksbloem
  • een vak met wikke en vlinderbloemigen.

En natuurlijk nog tal van andere soorten ertussen. Ook elders in het moeras en aan de bosranden is er uitbundige bloei tot stand gekomen en op al  die bloemen en insecten komen weer talloze vogelsoorten en roofvogels af. Gedurende het seizoen worden minder gewenste soorten zoals distels en zuring teruggedrongen

Meer informatie en afspraken op ander tijden via Franke van der Laan: 06-48226490 of info@stichtingmeergroen.nl

Foto: het klaprozenveld vorig jaar.