1 op de 9 mensen heeft moeite met lezen, schrijven of gebruik van computers

Op maandag 16 oktober opende wethouder Merijn Snoek (Jeugd, Onderwijs & Sport in Haarlem) het Taalpunt op de UWV-vestiging in Haarlem. Het Taalpunt begeleidt mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het gebruik van computers. In dit initiatief bundelen Stichting Lezen en Schrijven, UWV, de gemeente Haarlem, de Bibliotheken Haarlem, IJmond en Velsen en het Leerwerkloket hun krachten.

In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite met lezen, schrijven of het gebruik van computers. Zij ondervinden dagelijks problemen bij praktische zaken, zoals het lezen van instructies op het werk, het invullen van formulieren en lezen van bijsluiters bij medicijnen. Daarnaast heeft laaggeletterdheid vaak gevolgen voor de (digitale) sollicitatievaardigheden van werkzoekenden. Dat beïnvloedt de kansen op een baan. Daarom hebben de samenwerkende partijen van half september tot half oktober een pilot uitgevoerd om laaggeletterden verder te helpen. Dit resulteerde in het Taalpunt.

Aanpak
In de pilot zijn klanten van UWV, waarvan het vermoeden bestaat dat zij laaggeletterd zijn, doorverwezen voor ondersteuning. Voor 17 klanten leverde dit een vervolg op, bijvoorbeeld een cursus op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen of computervaardigheden. Klanten krijgen bij het taalpunt een taal- of digimeter van Stichting Lezen en Schrijven aangeboden, waarmee de geletterdheid en digitale vaardigheden worden gemeten. Met de resultaten wordt beoordeeld hoe de laaggeletterde (kosteloos) kan worden ondersteund om zich beter te redden in het dagelijks leven en om de kans op een baan te vergroten.

Betrokken partijen
Bij de aanpak zijn verschillende cursusaanbieders betrokken. Het Nova College biedt formeel onderwijs. De bibliotheken leveren cursussen gericht op onder meer het zoeken van werk. Alle taalaanbieders werken met taalmaatjes of taalcoaches die 1-op-1 samenwerken met de werkzoekenden die hun taal- of digitale vaardigheid willen verbeteren. De taalaanbieders worden door Stichting Lezen en Schrijven ondersteund met een aanbod van lesmaterialen en trainingen voor vrijwilligers.

Inloop op maandag
Het Taalpunt is elke maandag van 9.30 tot 13.00 uur geopend en is gevestigd op de Zijlsingel 1 in Haarlem. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven of het gebruik van computers kunnen er zonder afspraak terecht.