Tarieven

Krant

Hier vindt u een overzicht van de advertentietarieven voor plaatsingen in de krant.

Heeft u vragen of speciale wensen m.b.t. het plaatsten van uw advertentie, dan helpen wij u graag verder. U kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

Tarieven geldend voor de volgende edities:
De Heemsteder (editie 5)

tarieven_01-01-2011

Ingezonden mededelingen:
– Advertentie op tekstpagina: 3x de prijs.
– Advertentie voorpagina: 6x de prijs.

Full Colour toeslag:
– Hele pagina: € 50,-
– Halve pagina: € 25,-
– Kwart pagina: € 12,50 (geldt ook voor kleiner dan een kwart)

formaat_magazine

Download onze volledige tarievenlijst.

Hoe berekent u het tarief van een advertentie?
Neem de hoogte van de advertentie in millimeters, vermenigvuldig dit met het aantal kolommen. Vermenigvuldig de uitkomst met de millimeterprijs. De uitkomst hiervan is de prijs van de advertentie.
Voorbeeld; 2 kolommen x 100 mm is 200 mm. De prijs wordt dan 200 mm x € 0,43 is € 86,-.

Prijzen per 1 juli 2015. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, excl. BTW. Op al onze transacties zijn van toepassing de bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar gedeponeerde Algemene Voorwaarden.